Protokoll


De senast inlagda protokollen:

Datum

Protokoll från

Protokollförare

2020-11-27

2020-11-18

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-04

2020-11-04

2020-11-04

2020-11-03

Protokoll från möte 2020-11-03

2020-11-02

2020-10-29

2020-10-28

2020-10-27

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-21

2020-10-20

2020-10-19

Befogenheter för säkerhets- och säkerhetsskyddschefen Robert Arvidsson

2020-10-15

2020-10-14

Korrigerad version. Rättelse på sid. 6.

2020-10-14

2020-10-14

2020-10-14

2020-10-14

Finansiering av SLU Utemiljö, kst 1026040

2020-10-13

2020-10-08

2020-10-08

Beslutslista 6/20

2020-10-07

2020-10-05