Protokoll

Nyhet! På den här sidan har det länge laddats upp protokoll från SLU:s olika organ, som styrelse, rektors beslutsmöte och fakultetsnämnderna med flera. Det var ett stort steg i digitaliseringen när sidan skapades för över 20 år sedan, men idag så finns protokollen också digitalt i SLU:s ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Där kan alla medarbetare vid SLU söka fram och läsa protokollen. Av den anledningen kommer denna sida att stängas för nyregistrering från och med årsskiftet. De gamla protokollen kommer att ligga kvar som ett referensbibliotek här. Nya protokoll och beslut kommer istället att enbart återfinnas i Public 360. Information om hur du hittar protokoll i Public 360 finns i utbildningsfilmer här http://spectare.ucl.slu.se/adm/2020_intern_utbildning/Protokoll.html och det kommer att hållas webinarier för alla intresserade 7 och 10 december, 10.00 och 14.00 vardera dagen. För att kunna öppna filer i Public 360 så måste du i dagsläget använda Internet Explorer som webbläsare och Adobe Acrobat eller någon annan PDF-läsare som standardprogram för PDF-filer, Microsoft Edge fungerar inte. En uppgradering av Public 360 är planerad att vara klar till sommaren 2021, och då upphör webbläsarberoendet. Om du trots korrekt mjukvara inte kan öppna filen, så kontakta patrik.spanning.westerlund@slu.se


De senast inlagda protokollen:

Datum

Protokoll från

Protokollförare

2020-12-21

2020-12-18

2020-12-17

Protokoll från möte 2 december 2020

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-09

2020-12-09

2020-12-09

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-08

2020-12-02

2020-12-02

2020-12-01

Skara

2020-11-27

2020-11-26

ISR Uppsala

2020-11-25

2020-11-18

2020-11-18

2020-11-11

Umeå

2020-11-11

2020-11-11

2020-11-10

2020-11-06

2020-11-05