Skadebeskrivning

Grovticka (Phaeolus schweinitzii)

Förekomst
 

Grovtickan förekommer i hela landet. Främst angrips gamla tallar, men även gran och lärk kan drabbas.

Symptom
 

Grovtickan orsakar en basal brunröta hos angripna träd. Eftersom först och främst inre delar av rötterna och stammen angrips är angreppet svårt att upptäcka innan träden fälls. Förekomst av fruktkroppar är det tidigaste och säkraste tecknet för ett rötangrepp.

Biologi
 

Infektionen sker troligen via rötter med hjälp av sporer. Fruktkropparna är ettåriga, 10-30 cm breda. De förekommer oftast på marken (begravd ved) och får då en rund form med mittställd fot. Ovansidan är luden, knölig och rostbrun med gröngul kant.

Orsaksdiskussion
 

Svampen angriper äldre träd.

Skoglig betydelse och åtgärder
 

Angripna träd ger lättare vika för starka vindar. Eftersom svampen förekommer främst på gamla, ofta hundraåriga tallar har svampen föga betydelse som skadegörare inom normala omloppstider. Grovtickan indikerar ett visst naturvärde i beståndet.

Förväxlingar
 

Ingen uppenbarlig förväxlingsrisk när det gäller färska fruktkroppar.

Författare
  Asko Lehtijärvi


   
 

Grovticka
Brun/gul ticka på liggande stammar och rötter.

 

Klicka på en bild för att visa
den i stort format under texten till vänster

Grovticka -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Brun/gul ticka på liggande stammar och rötter.