Nedan hittar du ortsspecifika uppgifter:

Alnarp

Ortsspecifika uppgifter

Alnarp
LÄSÅR 2020/2021

Schemalagd undervisning inte ska förläggas till följande dagar på Campus Alnarp:

Terminsstart ht-20 och vt-21
- 31 augusti 2020, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i
årskurs 1
- 18 januari 2021, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar
- 30 oktober 2020, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
- 23 december – 1 januari 2021 (julhelg samt mellandagarna)
- 1 april 2021 (skärtorsdag)

Omprovsdagar (under terminstid 6:e onsdagen i varje period).
- 19 augusti 2020 (omprov för kurser i period 3 och 4 (läsår 19/20))
- 7 oktober 2020 (omprov för kurser i period 4 (läsår 19/20))
- 9 december 2020 (omprov för kurser i period 1)
- 24 februari 2021 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 28 april 2021 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin schemaläggning.

Onsdagseftermiddagar ska inte schemaläggas.
-För ett kursmoment som inte är obligatoriskt och som bokas på en onsdagseftermiddag måste det i schemat anges att momentet inte är obligatoriskt. Detta gäller oavsett om det krävs lokal eller inte. En formulering som "eget arbete" är naturligtvis också giltig.
-För ett moment som är obligatoriskt och som måste schemaläggas på en onsdagseftermiddag, gäller att dispens måste sökas med motivering och ev. alternativa lösningar. Självklart prioriteras studieresor och liknande, särskilt om de varar över flera dagar.
-Generellt undantag görs för kurser som räknas som distanskurser, kvällskurser, sommarkurser och uppdragsutbildning.
Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp

Flyinge

Ortsspecifika uppgifter

Flyinge
Läsåret 2020/2021

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
• 31 augusti 2020 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
• 30 oktober 2020 (dag före Alla helgons dag)
• 23 – 31 december 2020
• 14 maj 2021 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Skinnskatteberg

Ortsspecifika uppgifter

Skinnskatteberg
Terminstider läsåret 2020/2021

SMP 20/23:
HT 2020-08-31 - 2021-01-17
VT 2021-01-18 - 2021-06-13

SMP 19/22:
HT 2020-08-24 - 2021-01-17
VT 2021-01-18 - 2021-06-06

SMP 18/21:
HT 2020-08-31 - 2021-01-17
VT 2021-01-18 - 2021-06-06

Skogligt basår:
HT 2020-08-17 - 2020-12-20
VT 2021-01-04- 2021-06-06

Strömsholm

Ortsspecifika uppgifter

Strömsholm
Läsåret 2020/2021

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
• 31 augusti 2020 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
• 30 oktober 2020 (dag före Alla helgons dag)
• 23 – 31 december 2020
• 14 maj 2021 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Umeå

Ortsspecifika uppgifter

Umeå
Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska vara schemafria för att möjliggöra för studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas efter samråd med programstudierektor.

Kursledare uppmanas också att i möjligaste mån använda installations-, promotions- och docentföreläsningar i schemaläggningen.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar på Campus Umeå:

HT 2020
16 september 13:00 - 16:00 Utbildningsinformation
28 oktober 13:00 - 16:00 Utbildningsinfo, särskilt om självständiga arbeten
4 november 13:00 – 16:00 Utbildningsinfo, särskilt om utbytesstudier
11 november 13:00 - 16:00 Märgträffen/branschdag
23 december Ledig dag enligt rektors beslut

VT 2021
10 mars 13:00 -16:00 Utbildningsinformation

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Läsåret 19/20:
- 29 april 2020 (omprov för kurser i period 2 och 3)
- 13 juni 2020 (omprov för kurser i period 3 och 4A)
- 29 augusti 2020 (omprov för kurser i period 4B)

Läsåret 20/21:
- 7 oktober 2020 (omprov för kurser i period 4 (läsår 19/20))
- 9 december (omprov för kurser i period 1)
- 24 februari 2021 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 28 april 2021 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten) inom skoglig fakultet. Varje institution beslutar vilken av dagarna som redovisning sker:

Läsåret 19/20:
- 1 juni 2020
- 2 juni 2020
- 4 juni 2020
- 5 juni 2020

- 24 augusti 2020
- 25 augusti 2020
- 27 augusti 2020
- 28 augusti 2020

Läsåret 20/21:
- 26 oktober 2020
- 27 oktober 2020
- 29 oktober 2020
- 30 oktober 2020

- 11 januari 2021
- 12 januari 2021
- 14 januari 2021
- 15 januari 2021

- 18 mars 2021
- 19 mars 2021
- 22 mars 2021
- 23 mars 2021

- 31 maj 2021
- 1 juni 2021
- 3 juni 2021
- 4 juni 2021

- 23 augusti 2021
- 24 augusti 2021
- 26 augusti 2021
- 27 augusti 2021

Uppsala

Ortsspecifika uppgifter

Uppsala
Läsåret 2020/2021

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
• 31 augusti 2020 (gäller årskurs 1 alla program; för övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
• 30 oktober 2020 (dag före Alla helgons dag)
• 23 – 31 december 2020
• 30 april 2021 (valborgsmässoafton)
• 14 maj 2021 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra för bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Wången

Ortsspecifika uppgifter

Wången
Läsåret 2020/2021

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
• 31 augusti 2020 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
• 30 oktober 2020 (dag före Alla helgons dag)
• 23 – 31 december 2020
• 14 maj 2021 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Termin

Period

Start

Slut

 

Höst 2020

1a

2020-08-31

2020-09-29

1b

2020-09-30

2020-11-01

2a

2020-11-02

2020-12-02

2b

2020-12-03

2021-01-17

 

Vår 2021

3a

2021-01-18

2021-02-17

3b

2021-02-18

2021-03-23

4a

2021-03-24

2021-05-02

4b

2021-05-03

2021-06-06

 

Sommar 2021

2021-06-07

2021-08-29

 

Höst 2021

1a

2021-08-30

2021-09-29

1b

2021-09-30

2021-11-01

2a

2021-11-02

2021-12-02

2b

2021-12-03

2022-01-16

 

Vår 2022

3a

2022-01-17

2022-02-17

3b

2022-02-18

2022-03-23

4a

2022-03-24

2022-05-01

4b

2022-05-02

2022-06-05

 

Sommar 2022

2022-06-06

2022-08-28

 

Höst 2022

1a

2022-08-29

2022-09-28

1b

2022-09-29

2022-11-01

2a

2022-11-01

2022-12-01

2b

2022-12-02

2023-01-15

 

Vår 2023

3a

2023-01-16

2023-02-15

3b

2023-02-16

2023-03-21

4a

2023-03-22

2023-04-27

4b

2023-04-28

2023-06-04

 

Sommar 2023

2023-06-05

2023-08-27