Nedan hittar du ortsspecifika uppgifter:

Alnarp

Ortsspecifika uppgifter

Alnarp
LÄSÅR 2019/20
Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar på Campus Alnarp:

Terminsstart ht-19 och vt-20
- 2 september 2019, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i
årskurs 1
- 20 januari 2020, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar
- 1 november 2019, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
- 23 december – 1 januari 2020 (julhelg samt mellandagarna)
- 9 april 2020 (skärtorsdag)

Gemensamma omprovsdagar (datum då kursansvarig har möjlighet att erbjuda omprov)
- 21 augusti 2019 (för kurser i period 3 och 4 (läsår 18/19))
- 9 oktober 2019 (för kurser i period 4 (läsår 18/19))
- 11 december 2019 (för kurser i period 1)
- 26 februari 2020 (för kurser i period 1 och 2)
- 29 april 2020 (för kurser i period 2 och 3)

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin schemaläggning.

Onsdagseftermiddagar ska inte schemaläggas.
-För ett kursmoment som inte är obligatoriskt och som bokas på en onsdagseftermiddag måste det i schemat anges att momentet inte är obligatoriskt. Detta gäller oavsett om det krävs lokal eller inte. En formulering som "eget arbete" är naturligtvis också giltig.
-För ett moment som är obligatoriskt och som måste schemaläggas på en onsdagseftermiddag, gäller att dispens måste sökas med motivering och ev. alternativa lösningar. Självklart prioriteras studieresor och liknande, särskilt om de varar över flera dagar.
-Generellt undantag görs för kurser som räknas som distanskurser, kvällskurser, sommarkurser och uppdragsutbildning.
Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp

Flyinge

Ortsspecifika uppgifter

Flyinge
Läsåret 2018/2019

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 2 november 2018 (dag före Alla helgons dag)
- 24 - 31 december 2018
- 31 maj 2019 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 15 - 18 april 2019 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.
________________

Läsåret 2019/2020

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 1 november 2019 (dag före Alla helgons dag)
- 23–31 december 2019
- 22 maj 2020 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 6-9 april 2020 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.

Skinnskatteberg

Ortsspecifika uppgifter

Skinnskatteberg
Terminstider läsåret 2019/2020

SMP 19/22:
HT 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2020-01-20 - 2020-06-14

SMP 18/21:
HT 2019-08-26 - 2020-01-19
VT 2020-01-20 - 2020-06-07

SMP 17/20:
HT 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2020-01-20 - 2020-06-07

Skogligt basår:
HT 2019-08-19 - 2019-12-22
VT 2020-01-06- 2020-06-07

Strömsholm

Ortsspecifika uppgifter

Strömsholm
Läsåret 2018/2019

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 2 november 2018 (dag före Alla helgons dag)
- 24 - 31 december 2018
- 31 maj 2019 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 15 - 18 april 2019 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.
________________

Läsåret 2019/2020

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 1 november 2019 (dag före Alla helgons dag)
- 23–31 december 2019
- 22 maj 2020 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 6-9 april 2020 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.

Umeå

Ortsspecifika uppgifter

Umeå
Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska vara schemafria för att möjliggöra för studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas efter samråd med programstudierektor.

Kursledare uppmanas också att i möjligaste mån använda installations-, promotions- och docentföreläsningar i schemaläggningen.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar på Campus Umeå:

HT 2019
18 september, 13:00 - 16:00 Utbildningsinformation
23 oktober, 13:00 - 15:0 Information om utbytesstudier
30 oktober, 13:00 - 16:00 Utbildningsinfo självständiga arbeten (åk 3 & 4/5)
13 november, 13:00 - 16:00 Märgträffen/branschdag
23 december, Ledig dag enligt rektors beslut

VT 2020
11 mars, 13:00 - 16:00 Utbildningsinformation

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Läsåret 18/19:
- 15 juni (omprov för kurser i period 3 och 4A)
- 31 augusti (omprov för kurser i period 4B)
- 9 oktober (omprov för kurser i period 4A och 4B)

Läsåret 19/20:
- 9 oktober (omprov för kurser i period 4A och 4B, läsår 18/19)
- 11 december (omprov för kurser i period 1)
- 26 februari 2020 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 29 april 2020 (omprov för kurser i period 2 och 3)
- 13 juni 2020 (omprov för kurser i period 3 och 4A)
- 29 augusti 2020 (omprov för kurser i period 4B)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten) inom skoglig fakultet. Varje institution beslutar vilken av dagarna som redovisning sker:

Läsåret 18/19:

- 3 juni
- 4 juni
- 7 juni

- 26 augusti
- 27 augusti
- 29 augusti
- 30 augusti

Läsåret 19/20:

- 25 oktober
- 28 oktober
- 29 oktober
- 31 oktober

- 13 januari 2020
- 14 januari
- 16 januari
- 17 januari

- 19 mars
- 20 mars
- 23 mars
- 24 mars

- 1 juni
- 2 juni
- 4 juni
- 5 juni

- 24 augusti
- 25 augusti
- 27 augusti
- 28 augusti

Uppsala

Ortsspecifika uppgifter

Uppsala
Läsåret 2018/2019

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 3 september 2018, kl. 8.00–12.00 (uppropsdag, gäller årskurs 1 alla program)
- 2 november 2018 (dag före Alla helgons dag)
- 24–31 december 2018
- 30 april 2019 (valborgsmässoafton)
- 31 maj 2019 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Utbildningsinformation i Undervisningshuset som ska ingå i kursschema:
- onsdagen den 26 september 2018, kl. 13.00–16.00
- onsdagen den 27 mars 2019, kl. 13.00–16.00

Installations- och promotionsföreläsningar ska i möjligaste mån föras in i scheman.
Installationsföreläsningar hålls vanligen i slutet av mars.
Hedersdoktorsföreläsningar hålls vanligen i början av oktober.

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- Nordiska Landskampen i idrott 21-22 september 2018 (anordnas av ULS)
- 15-18 april 2019 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.
inte schemaläggas.
________________

Läsåret 2019/2020

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 2 september 2019, kl. 8.00–12.00 (uppropsdag, gäller årskurs 1 alla program)
- 1 november 2019 (dag före Alla helgons dag)
- 23–31 december 2019
- 30 april 2020 (valborgsmässoafton)
- 22 maj 2020 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Utbildningsinformation i Undervisningshuset som ska ingå i kursschema:
- onsdagen den 25 september 2019, kl. 13.00–16.00
- onsdagen den 25 mars 2020, kl. 13.00–16.00

Installations- och promotionsföreläsningar ska i möjligaste mån föras in i scheman.
Installationsföreläsningar hålls vanligen i slutet av mars.
Hedersdoktorsföreläsningar hålls vanligen i början av oktober.

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 6-9 april 2020 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.
inte schemaläggas.

Wången

Ortsspecifika uppgifter

Wången
Läsåret 2018/2019

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 2 november 2018 (dag före Alla helgons dag)
- 24 - 31 december 2018
- 31 maj 2019 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 15 - 18 april 2019 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.
________________

Läsåret 2019/2020

Följande gäller för undervisningsfria dagar m.m.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:
- 1 november 2019 (dag före Alla helgons dag)
- 23–31 december 2019
- 22 maj 2020 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Obligatorisk undervisning bör i möjligaste mån undvikas följande dagar:
- 6-9 april 2020 (veckan före påsk)

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte schemaläggas.

Termin

Period

Start

Slut

 

Höst 2019

1a

2019-09-02

2019-10-01

1b

2019-10-02

2019-10-31

2a

2019-11-01

2019-12-03

2b

2019-12-04

2020-01-19

 

Vår 2020

3a

2020-01-20

2020-02-19

3b

2020-02-20

2020-03-24

4a

2020-03-25

2020-04-30

4b

2020-05-01

2020-06-07

 

Sommar 2020

2020-06-08

2020-08-30

 

Höst 2020

1a

2020-08-31

2020-09-29

1b

2020-09-30

2020-11-01

2a

2020-11-02

2020-12-02

2b

2020-12-03

2021-01-17

 

Vår 2021

3a

2021-01-18

2021-02-17

3b

2021-02-18

2021-03-23

4a

2021-03-24

2021-05-02

4b

2021-05-03

2021-06-06

 

Sommar 2021

2021-06-07

2021-08-29