Utbildningsplan

Skriv ut
Skriv ut utbildningplan

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Omfattning:
300 högskolepoäng

Nivå:
1 - Grundnivå

Examen
Civilingenjörsexamen

Programkod:
TES2Y

Ansvarig fakultet:
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Gäller antagna från:

Bilagor

1. Beslut

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

3. Mål

4. Möjligheter till fortsatta studier

5. Innehåll och uppläggning

6. Examination

7. Examen

8. Övrigt