Ramschema

Läsår:

Hippologprogrammet, ridhästinriktningen
Studenter i årskurs 3 på hippolog - kandidatprogram hittar sitt ramschema på programsidan på studentwebben.

År 1
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10172 - Språk: svenska


aug 29, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10175 - Språk: svenska


aug 29, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10174 - Språk: svenska


nov 01, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-20103 - Språk: svenska


År 2
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10178 - Språk: svenska


aug 29, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - mar 21, 2023

Anm.kod: SLU-10180 - Språk: svenska


aug 29, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - mar 21, 2023

Anm.kod: SLU-10183 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30149 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40103 - Språk: svenska