Ramschema

Läsår:

Veterinärprogrammet
Fr.o.m. höstterminen 2017 har veterinärprogrammet en ny utbildningsplan med nytt ramschema. Studenter antagna hösten 2016 eller tidigare hittar sitt ramschema på programhemsidan på studentwebben.

År 1

Anm.kod: SLU-10128 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10129 - Språk: svenska


jan 14 - jan 20, 2019
jan 21 - jun 09, 2019

Anm.kod: SLU-30120 - Språk: svenska


År 2
sep 03, 2018 - jan 20, 2019
jan 21 - jan 28, 2019

Anm.kod: SLU-10130 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30122 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40079 - Språk: svenska