Ramschema

Läsår:

Veterinärprogrammet
Fr.o.m. höstterminen 2017 har veterinärprogrammet en ny utbildningsplan med nytt ramschema. Studenter antagna hösten 2016 eller tidigare hittar sitt ramschema på programhemsidan på studentwebben.

År 1

Anm.kod: SLU-10196 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10197 - Språk: svenska


jan 08 - jan 14, 2018
jan 15 - jun 03, 2018

Anm.kod: SLU-30182 - Språk: svenska