Ramschema

Läsår:

Veterinärprogrammet
Fr.o.m. höstterminen 2017 har veterinärprogrammet en ny utbildningsplan med nytt ramschema. Studenter antagna hösten 2016 eller tidigare hittar sitt ramschema på programhemsidan på studentwebben.

År 1

Anm.kod: SLU-10282 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10283 - Språk: svenska


jan 13 - jan 19, 2020
jan 20 - jun 07, 2020

Anm.kod: SLU-30257 - Språk: svenska


År 2
sep 02, 2019 - jan 19, 2020
jan 20 - jan 28, 2020

Anm.kod: SLU-10284 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30259 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40128 - Språk: svenska


År 3

Anm.kod: SLU-10287 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-20151 - Språk: svenska


dec 12, 2019 - jan 19, 2020
jan 20 - jan 26, 2020

Anm.kod: SLU-20150 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30267 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30260 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40141 - Språk: svenska