Ramschema

Läsår:

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Upplägget av tilläggsutbildningen görs om från och med läsåret 2019/2020. Studenter som antas till år 1 kommer att ha en annan poängfördelning under år 2-3 än den som visas här och som gäller tidigare antagna studenter.

År 1

Anm.kod: SLU-30270 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30269 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40130 - Språk: svenska


År 2, hösttermin
Höst-19
gray
gray
gray
gray
Vår-20
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10288 - Språk: svenska


År 2-3, kliniskt år
jan 20 - jun 07, 2020
aug 31, 2020 - jan 17, 2021

Anm.kod: SLU-30272 - Språk: svenska


År 3, vårtermin

Anm.kod: SLU-30271 - Språk: svenska