Ramschema

Läsår:

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Upplägget för utbildningen gjordes om inför läsåret 2019/2020. Studenter som antogs 2018 eller tidigare följer en annan studieordning.

Antagna 2021/2022

Anm.kod: SLU-30242 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30243 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40147 - Språk: svenska


Antagna 2020/2021

Anm.kod: SLU-10279 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-20151 - Språk: svenska