Ramschema

Läsår:
Årskurs 1
jan 16 - mar 26, 2023

Anm.kod: SLU-30082 - Språk: svenska


Årskurs 2
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10087 - Språk: svenska


Årskurs 3
okt 31, 2022 - jan 15, 2023
jan 16 - mar 21, 2023

Anm.kod: SLU-20051 - Språk: svenska


Årskurs 4 Terminsblock Uthålliga vatten- och avloppssystem
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20120 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20047 - Språk: svenska


Årskurs 4 Terminsblock Markmiljö
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10083 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20042 - Språk: svenska


Årskurs 4 Terminsblock Vattenresurser
feb 27 - mar 21, 2023

Anm.kod: SLU-30080 - Språk: svenska


apr 17 - jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-40049 - Språk: svenska


Årskurs 5 Terminsblock Miljömanagement
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10072 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10088 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20056 - Språk: svenska


Tillvalskurser
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20044 - Språk: engelska