Ramschema

Läsår:

Skogsmästarprogrammet
Ramschema för aktuellt läsår. Klicka på kurstiteln för mer information om kursens mål, vad som ingår och hur kursen genomförs. Du hittar även kontaktuppgifter till kursledare och vid vilken studieort kursen ges.

År 1. Obligatoriska grundkurser
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10001 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20001 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30001 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-40001 - Språk: svenska


År 2. Obligatoriska grundkurser

Anm.kod: SLU-10002 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20002 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30002 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40002 - Språk: svenska


Åk 1-2. Valbar kurs sommartermin
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50002 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50008 - Språk: engelska


Valbara programkurser
Under tredje året väljer du inriktning utifrån de programkurser som erbjuds. Du kan inkludera 30 hp av kurser på avancerad nivå i skogsmästarexamen. Klicka på kurstiteln för mer information.

År 3. Studieort Skinnskatteberg - valbara programkurser
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10003 - Språk: svenska


aug 31, 2020 - jan 17, 2021
jan 18 - jun 06, 2021

Anm.kod: SLU-10004 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20003 - Språk: svenska


feb 22 - mar 07, 2021
apr 12 - may 02, 2021

Anm.kod: SLU-30003 - Språk: svenska


År 3. Studieort Umeå - valbara programkurser
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10044 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20021 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30019 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30028 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40006 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40009 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40008 - Språk: engelska


År 3. Studieort Alnarp - valbara programkurser
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10020 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10019 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20014 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30026 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40013 - Språk: engelska


År 3. Studieort Ultuna - valbara programkurser
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20023 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40016 - Språk: svenska


År 3. Valbara programkurser - varierad studieort och studietid
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10026 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20017 - Språk: engelska


År. 3 Valbar kurs sommartermin
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50006 - Språk: engelska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50008 - Språk: engelska


Självständigt arbete
Under tredje året skriver du ett självständigt arbete, så kallat kandidatarbete. Du väljer själv om du vill genomföra ditt självständiga arbete under vårterminen eller under sommarterminen och söker kurs för den termin som du vill göra arbetet. Kursen är obligatorisk för examen. Alla studenter antas med villkor till kurs för självständigt arbete. Det innebär att kursledaren ska förvissa sig om att studenten har rätt förkunskaper för arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt innan det är klart att studenten kan påbörja kursen och registreras.

År 3. Obligatorisk programkurs
Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30004 - Språk: svenska


Höst-20
gray
gray
gray
gray
Vår-21
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50001 - Språk: svenska