Ramschema läsår 22/23

Läsår:

Jägmästarprogrammet
Ramschemat för aktuellt läsår. Klicka på kurstiteln för mer information om kursens mål, vad som ingår och hur kursen genomförs. Du hittar även kontaktuppgifter till kursledare och vid vilken studieort kursen ges. Då sista intaget på programmet var höstterminen 2020 börjar ramschemat på år 3.

År 3. Gemensam kurs på grundnivå
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10238 - Språk: engelska


Inriktningskurser på grundnivå år 3
Under det tredje och sista året på grundnivå fortsätter du att välja inriktning. Studieåret inleds med en gemensam kurs (se ovan). Under femte terminen ges kurserna på engelska. Tredje året/termin sex avslutas med en kurs för självständigt arbete.

År 3. Inriktning Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20117 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30174 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30167 - Språk: engelska


År 3. Inriktning Skogssektorns hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20119 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30167 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30173 - Språk: svenska


Självständigt arbete/kandidatarbete
Tredje året och grundnivån avslutas med ett självständigt arbete, så kallat kandidatarbete. Särskilt informationstillfälle hålls inför val. Kurskod EX0911 (anmälningskod 30171) ges av Skogens ekologi och skötsel och kurskod EX0886 (anmälningskod 30172) ges av Skogsekonomi.

År 3. Självständigt arbete/kandidatarbete
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30171 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30172 - Språk: svenska


År 3. Valbar kurs på grundnivå sommartermin
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50066 - Språk: engelska


Inriktningskurser på avancerad nivå år 4 och 5
Termin 7 till 10 läser du kurser på avancerad nivå där du väljer inriktning och fördjupar dina kunskaper inom en del av skogsvetenskapen. Dessa kurser kan, utöver generella kunskapskrav, också ställa krav på särskilda förkunskaper. Vissa ges också med annan studieort än Umeå. Du behöver därför planera din studiegång.

År 4-5. Inriktning Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara.
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10197 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10226 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10196 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10225 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10204 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10227 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10301 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10302 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20132 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20115 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20134 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20158 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20159 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20010 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20133 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20113 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30188 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30189 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30258 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30259 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30165 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40110 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40124 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40111 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40112 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40114 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40125 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40051 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40052 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40113 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50029 - Språk: engelska


År 4-5. Inriktning Skogssektorns hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10146 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10196 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10278 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10205 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10204 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20155 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20118 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20090 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20010 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20114 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30242 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30241 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30168 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30170 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30169 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40115 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40124 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40111 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40112 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40114 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40113 - Språk: engelska


År 4-5. Inriktning Samhällets hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10225 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10227 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10204 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10206 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10205 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20010 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20133 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20113 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30160 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30168 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30170 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30169 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30189 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40111 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40112 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40114 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40125 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40113 - Språk: engelska


År 4-5. Inriktning Hållbart nyttjande av fisk- och viltpopulationer
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10227 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20134 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30189 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40125 - Språk: engelska


År 4-5. Inriktning Växtbiologi (ortsövergripande kurstillfällen i Alnarp respektive Uppsala
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10301 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10302 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20158 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20159 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30258 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30259 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40051 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40052 - Språk: engelska


Självständigt arbete/examensarbete
Under år 4-5 ingår att genomföra ett omfattande självständigt arbete, så kallat examensarbete om 30 eller 60 hp. Särskilt informationstillfälle hålls inför val av kurs. Kontakta alltid kursansvarig innan du anmäler dig till kurs för självständigt arbete.

Ekologi
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10222 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10223 - Språk: svenska


Aug 29, 2022 - Jan 15, 2023
Jan 16 - Jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10224 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30187 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30186 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30185 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-50034 - Språk: engelska


jun 05 - aug 27, 2023
aug 28 - okt 22, 2023

Anm.kod: SLU-50035 - Språk: svenska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50036 - Språk: engelska


Skogens biomaterial och teknologi

Anm.kod: SLU-10281 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10282 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10283 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30238 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30237 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30236 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50063 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50064 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50065 - Språk: svenska


Skogens ekologi och skötsel

Anm.kod: SLU-10230 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10231 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10232 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30194 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30193 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30192 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50037 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50038 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50039 - Språk: svenska


Skoglig genetik och växtfysiologi
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10286 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10287 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10288 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30246 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30245 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30244 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50071 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50072 - Språk: svenska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50073 - Språk: engelska


Skoglig mykologi och växtpatologi
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10241 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10242 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-10243 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30204 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30203 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30202 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50047 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50048 - Språk: svenska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50049 - Språk: engelska


Skoglig resurshushållning
Aug 29, 2022 - Jan 15, 2023
Jan 16 - Jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10289 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10290 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10291 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30249 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30248 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30247 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50093 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50074 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50075 - Språk: svenska


Skogsekonomi - OBS! Olika kurstillfällen för studieort Umeå resp. Uppsala
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10305 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10304 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10307 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10306 - Språk: svenska


Aug 29, 2022 - Jan 15, 2023
Jan 16 - Jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10309 - Språk: engelska


Aug 29, 2022 - Jan 15, 2023
Jan 16 - Jun 04, 2023

Anm.kod: SLU-10308 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30265 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30266 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30264 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30263 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30262 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30261 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-50082 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-50081 - Språk: engelska


jun 05 - aug 27, 2023
aug 28 - okt 22, 2023

Anm.kod: SLU-50083 - Språk: svenska


jun 05 - aug 27, 2023
aug 28 - okt 22, 2023

Anm.kod: SLU-50084 - Språk: svenska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50085 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50086 - Språk: engelska


Sydsvensk skogsvetenskap

Anm.kod: SLU-10198 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10199 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10202 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30163 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30162 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30164 - Språk: svenska


jun 05 - aug 27, 2023
aug 28 - okt 22, 2023

Anm.kod: SLU-50032 - Språk: svenska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50030 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50031 - Språk: engelska


Vilt, fisk och miljö

Anm.kod: SLU-10292 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10293 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10294 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30252 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30251 - Språk: engelska


Jan 16 - Jun 04, 2023
Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28 - Oct 22, 2023

Anm.kod: SLU-30250 - Språk: engelska


Jun 05 - Aug 27, 2023
Aug 28, 2023 - Jan 14, 2024
Jan 15 - Mar 10, 2024

Anm.kod: SLU-50076 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-50077 - Språk: engelska


jun 05 - aug 27, 2023
aug 28 - okt 22, 2023

Anm.kod: SLU-50078 - Språk: svenska