Ramschema

Läsår:

Jägmästarprogrammet- studiegång/ramschema
Klicka på kurstiteln för mer information om kursen. Här hittar du information om kursens mål, vad som ingår och hur kursen genomförs. Du hittar även kontaktuppgifter till kursledare och vid vilken studieort kursen ges.

År 1. Gemensamma kurser på grundnivå
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10095 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20060 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30077 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40060 - Språk: svenska


År 1. Gemensam kurs på grundnivå sommartermin
jun 10 - jun 20, 2019
aug 05 - aug 30, 2019

Anm.kod: SLU-50007 - Språk: svenska


År 2. Gemensamma kurser på grundnivå
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10088 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20058 - Språk: svenska


Inriktningskurser på grundnivå år 2
Under termin 3 och 4 väljer du en inriktning på grundnivå och fördjupar dina förkunskaper inför avancerad nivå. Därför behöver du planera din studieväg utifrån förkunskapskrav längre fram. Det andra året avslutas med en gemensam fältkurs.

År 2. Inriktning Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30086 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40058 - Språk: svenska


År 2. Inriktning Skogssektorns hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30089 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40059 - Språk: svenska


År 2. Gemensam kurs på grundnivå
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40051 - Språk: svenska


Inriktningskurser på grundnivå år 3
Under det tredje och sista studieåret på grundnivån fortsätter du att välja inriktning. Studieåret avslutas med en gemensam kurs. Under femte terminen ges kurserna på engelska. Tredje året/termin 6 avslutas med en kurs för självständigt arbete.

År 3. Gemensam kurs på grundnivå
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10097 - Språk: engelska


År 3. Inriktning Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20065 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30246 - Språk: engelska


År 3. Inriktning Skogssektorns hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20057 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30078 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30229 - Språk: svenska


Kandidatarbete
Tredje året och grundnivån avslutas med ett kandidatarbete. Särskilt informationstillfälle hålls inför val av kurs.

År 3. Kandidatarbete

Anm.kod: SLU-30212 - Språk: svenska


Anm.kod: SLU-30230 - Språk: svenska


Inriktningskurser på avancerad nivå år 4 och 5
Termin 7 till 10 läser du kurser på avancerad nivå där du väljer inriktning och fördjupar dina kunskaper inom en del av skogsvetenskapen. Dessa kurser kan, utöver generella kunskapskrav, också ställa krav på särskilda förkunskaper. Du behöver därför planera din studiegång. Du hittar förkunskapskrav genom att klicka på kurstiteln. I den avancerad nivån, ingår att genomföra ett omfattande självständigt arbete, så kallat examensarbete vilket oftas genomförs termin 9. Kurserna är sorterade i de tre inriktningarna 1) Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara, 2) Skogsbrukets hållbara nyttjande av biobaserad råvara, 3) Samhällets hållbara nyttjande av mark och biobaserad råvara

Skogsbrukets hållbara brukande av mark för framställning av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10289 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10096 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10090 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20064 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20063 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30085 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30234 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40057 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40050 - Språk: engelska


Skogssektorns hållbara nyttjande av biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10098 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10089 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20056 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20061 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20066 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30088 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30083 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40053 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40055 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40054 - Språk: engelska


Samhällets hållbara nyttjande av mark och biobaserad råvara
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10093 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30076 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30087 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30079 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30080 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30081 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30219 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40052 - Språk: svenska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40053 - Språk: engelska


Skötsel av vilt- och fiskpopulationer
Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10087 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20054 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30075 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40049 - Språk: engelskaSjälvständigt arbete 30 eller 60 hp. Kontakta alltid kursansvarig innan du anmäler dig till kurs för självständigt arbete.

Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10246 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10247 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10249 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10250 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10252 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10253 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10257 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10259 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10260 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10255 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10256 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10261 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10265 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10266 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10271 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10272 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10211 - Språk: engelska


Anm.kod: SLU-10212 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30183 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30233 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30226 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30218 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30221 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30222 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30217 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30215 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30213 - Språk: engelska


Höst-18
gray
gray
gray
gray
Vår-19
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30210 - Språk: engelska