Ramschema läsår 22/23

Läsår:

Skogsvetarprogrammet - kandidat
Ramschemat för aktuellt läsår. Då detta är ett nytt program syns bara de två första årets kurser. Klicka på kurstiteln för mer information om kursens mål, vad som ingår och hur kursen genomförs. Du hittar även kontatkuppgifter till kursledare m.m.

Årskurs 1
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10082 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10085 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20054 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30097 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30147 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40069 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40062 - Språk: svenska


Årskurs 1. Valbar sommarkurs
jun 05 - jun 16, 2023
aug 03 - aug 27, 2023

Anm.kod: SLU-50015 - Språk: svenska


Årskurs 2. Gemensamma kurser
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10124 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10118 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20079 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20066 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30102 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30086 - Språk: svenska


Årskurs 2. Inriktning skogsbruksvetenskap
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40072 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40074 - Språk: svenska


Årskurs 2. Inriktning biologi
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40056 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40063 - Språk: svenska


Årskurs 2. Valbar sommarkurs
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50026 - Språk: svenska