Ramschema

Läsår:

Ramschema för läsåret 2017/18
Nedan ramschema visar år 1-2 på programmet. För mer information om programmets år 3-5 hänvisar vi till utbildningsplanen på studentwebben.

Årkurs 1 (studenter antagna ht 2017)
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10036 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20001 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30005 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30016 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40021 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40001 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50015 - Språk: svenska


Årkurs 2 (studenter antagna ht 2016)
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10006 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20005 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30148 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30032 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40027 - Språk: svenska