Ramschema

Läsår:

Läsåret 2017/2018
Nedan ramschema visar år 1-2 på programmet. För mer information om programmets år 3-5 hänvisar vi till utbildningsplanen på studentwebben.

Årskurs 1 (studenter antagna ht 2017)
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10005 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20001 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30005 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30006 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40008 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40009 - Språk: svenska


Årskurs 2 (studenter antagna ht 2016)
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10007 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20006 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20014 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30148 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30007 - Språk: engelska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40007 - Språk: engelska