Ramschema

Läsår:


Nedan ramschema visar år 1-2 på programmet. För mer information om programmets år 3-5 hänvisar vi till utbildningsplanen på studentwebben.

År 1
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10052 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20022 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20024 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30147 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40033 - Språk: svenska


År 2
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10054 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20035 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20028 - Språk: engelska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30043 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40108 - Språk: svenska