Ramschema

Läsår:

Specialisering företagsekonomi
Nedan ramschema visar år 1-2 på programmet. För mer information om programmets år 3-5 hänvisar vi till utbildningsplanen på studentwebben.

År 1
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10140 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20035 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30059 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40044 - Språk: svenska


År 2
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10141 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20046 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30033 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30020 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30136 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30259 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30137 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40102 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40023 - Språk: svenska


Specialisering nationalekonomi
Nedan ramschema visar år 1-2 på programmet. För mer information om programmets år 3-5 hänvisar vi till utbildningsplanen på studentwebben.

År 1
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10140 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20035 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30059 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40044 - Språk: svenska


År 2
Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10141 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20101 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30033 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30020 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30136 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30137 - Språk: svenska


Höst-17
gray
gray
gray
gray
Vår-18
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40023 - Språk: svenska