Ramschema läsår 22/23

Läsår:
Årskurs 1 (obligatoriet avser agronomexamen)
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10096 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20058 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20059 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30093 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30094 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40058 - Språk: svenska


Årskurs 2 (obligatoriet avser agronomexamen)
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10099 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-20060 - Språk: engelska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-30096 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-40060 - Språk: svenska


Ytterligare valbara programkurser
Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-10097 - Språk: svenska


Höst-22
gray
gray
gray
gray
Vår-23
gray
gray
gray
gray
Sommar
gray

Anm.kod: SLU-50019 - Språk: svenska