Förkunskapskrav / Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs
• Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz
• Beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning
• Kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå
• Kunskaper motsvarande Engelska 6