Förkunskapskrav / Behörighet

Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 9:
- Fysik B
- Kemi A
- Matematik E
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 9.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A9:
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.