Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen:
- Naturkunskap B
- Matematik C
eller motsvarande

alternativt
Naturkunskap 2
Matematik 3b alternativt Matematik 3c
eller motsvarande.