Observerade skador

Skadeorsak:   Populära namn     Vetenskapliga namn

Skadeorsak:

 
Skadad trädart:

Skadetyp:

Kommun:

Län:

Skogsstyrelse-
distrikt:

År:

-

     

   

Observerade skador

Här kan du söka och hämta data som inrapporterats till Skogsskada.
Observera att sökning kan göras av såväl godkända som ej godkända observationer.

Du kan söka bland inrapporterade observationer genom att välja i listerna eller rita en yta/polygon direkt i kartan.

Observationer som är inrapporterade som ytor/polygoner markeras med en grafisk symbol runt punkten. Denna symbol försvinner när du zoomar in och ersätts med den faktiska ytan utritad i kartan. Du kan klicka på punkterna i kartan för att få mer information om skadeobservationen.