SKADEBESKRIVNING
Skvattramrost (Chrysomyxa ledi)

Förekomst
  Hela landet. Knuten till lokaler med skvattram, eftersom denna rostsvamp värdväxlar mellan gran och skavttram. Främst angrips yngre gran.
Symptom
  Under sommaren blir de angripna årsbarren gula och fruktkroppar i form av tunnväggiga blåsor fyllda med orangefärgade sporer utvecklas. Vid starka angrepp kan årsskotten lysa gula. Barren faller av senare samma höst.
Biologi
  Värdväxling innebär att sporerna på granbarren sprids vidare till skvattramblad, vilka angrips och faller av. Den påföljande våren sprids sporer från de angripna skvattrambladen på marken till granens unga årsbarr som gulnar och får fruktkropar i form av tunnväggiga blåsor etc. Livscykeln är därmed ettårig.
Orsaksdiskussion
  Väderleken under året och särskilt regn under en del av sommaren är av stor betydelse för att rostsvampens komplicerade livscykel ska kunna fullföljas. Drabbar gran på fuktiga växtplatser.
Skoglig betydelse och åtgärder
  Yngre träd angrips vanligen och äldre endast i nedre delen av kronan. Är angreppen mycket starka kan en tillfällig tillväxtnedsättning bli följden.
Förväxlingar
  I ett tidigt skede kan skvattramrost förväxlas med granrost och mjölkomlor.

  -  Granrost
  -  Mjölkomlor

Författare
  Pia Barklund


   

 

Klicka på en bild för att visa
den i stort format under texten till vänster

Skvattramrost -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Orange-gulaktiga barr under sommar-tidig höst.

Skvattramrost -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Orange-gulaktiga fruktkroppar på årsbarr.