Skadebeskrivning

Rotmurkla (Rhizina undulata)

Förekomst
  Svampen förekommer på brända marker i hela landet som skadegörare på unga plantor av tall, gran och lärk.
Symptom
  Plantor dör i grupper, oftast nära stubbar. 5-10 cm stora buckliga och bruna fruktkroppar på marken.
Biologi
  Rotmurklan är en sporsäckssvamp som hör till samma släkte som stenmurklan. Rotmurklan är mörkt brunfärgad, oregelbundet bucklig med vit kant. Den tar sin näring från gamla stubbar och unga plantor på det brända hygget. Svampens mycel tränger in i stubbarnas rotsystem och förser svampen med näring.
Orsaksdiskussion
  Murklorna uppträder på hygget åren närmast efter bränningen. Plantor planterade i närheten av stubbar angrips ofta svårt och dör. På infekterade marker bör plantering utföras först 2-3 år efter hyggesbränningen.
Skoglig betydelse och åtgärder
  Efter skogsbrand eller hyggesbränning är risken för angrepp av rotmurkla stor på nysatta barrträdsplantor.
Förväxlingar
  Kan förväxlas med gruppvisa angrepp av honungsskivling eller rotticka.

  -  Honungsskivlingar
  -  Rotticka

Författare
  Margareta Karlman


   

 

Klicka på en bild för att visa
den i stort format under texten till vänster

Rotmurkla -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Bruna buckliga fruktkroppar på marken.