SKADEBESKRIVNING
Mjölkomlor (Chysomyxa woroninii)

Förekomst
  Hela landet, men knuten till platser med skvattram eftersom denna rostsvamp värdväxlar mellan gran och skvattram. Gran i alla åldrar angrips, dock vanligast på yngre gran.
Symptom
  Vid skottskjutningen växer angripna knoppar ut till kottelika bildningar med starkt förkortad stamdel och gyttrade barr. Både skott och barr lyser klargula. Sporer bildas på försommaren på barren.
Biologi
  Svampen angriper skott hos både gran och skvattram. På skvattram orsakar svampen häxkvastar. Spridningen av sporer från skvattram sker till granens knoppar, där svampen övervintrar. På våren angrips och omvandlas de nya skotten som får ett kottelikt utseende kallat mjölkomlor. Dessa är stärkelserika och ätbara.
Orsaksdiskussion
  Yngre granar som utgör underväxt i sumpskog utsätts lättast för angrepp.
Skoglig betydelse och åtgärder
  Saknar praktisk betydelse, men är iögonenfallande och tas därför med.
Förväxlingar
 

  -  Skvattramrost

Författare
  Asko Lehtijärvi