Skadebeskrivning

Granbarrlöss (Adelges)

Förekomst
  Arterna har så vid utbredning i landet att man kan påträffa gallbildningen överallt inom granens utbredningsområde. Angreppen observeras oftast på ungskog men speciellt Adelges-lössen är även allmänna på äldre träd.
Symptom
  Den unga lusgenerationen åstadkommer under juni månad karakteristiska kotteliknande gallbildningar på granens årsskott. Hos Adelges-arterna är gallbildningarna ljust gulgröna medan de större och mer avlånga gallerna hos Sacchiphantes är gröna med rödkantade gallkamrar. De sitter ofta på kraftiga skott på växtliga träd medan Adelges-gallerna mest sitter på beskuggade grenar på mer senvuxna granar. Gallerna torkar på högsommaren och blir bruna.
Biologi
  Granbarrlössen har en komplicerad biologi med flera olika generationer i en generationscykel som kan ta två år. Några av arterna utnyttjar även lärkträd under en generation. Det är moderlössen och de nykläckta larverna som genom sitt sugande på de unga skotten orsakar gallbildningarna. De unga lössen innesluts i kamrar (uppsvällda barrbaser) och utvecklas sedan väl skyddade i gallerna. Gallerna torkar och gallkamrarna öppnas så att de fullvuxna lössen kan ömsa hud och bli bevingade individer som kan sprida sig till andra träd.
Orsaksdiskussion
  Ståndortsfaktorer och trädens proveniens liksom väderlek har betydelse för angreppsfrekvensen.
Skoglig betydelse och åtgärder
  Den ekonomiska betydelsen av angreppen ute i skogen är i regel försumbar. Smärre grendeformationer är allmänna. I julgransodlingar medför kraftiga angrepp ekonomiska förluster genom att gallbildningarna betecknas som skönhetsfel.
Förväxlingar
  Gallerna är mycket karakteristiska och kan inte förväxlas med andra skadebilder.
Författare
  Åke Lindelöw


   
 

Granbarrlöss
Till vänster ses gröna gallbildningar med röda kanter tillhörande större granbarrlus och till höger de mindre ljust färgade gallerna mindre granbarrlus.

 

Klicka på en bild för att visa
den i stort format under texten till vänster

Granbarrlöss -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Gallbildning på årsskott.

Granbarrlöss -  - Klicka för att visa större format NEDAN
Till vänster ses gröna gallbildningar med röda kanter tillhörande större granbarrlus och till höger de mindre ljust färgade gallerna mindre granbarrlus.