Diagnos

Skadad trädart:
Skadetyp:
Ålder: Info
Skadad del av trädet:
Utbredning i beståndet: Info

 

Vad har orsakat skadan?

Här får du hjälp att bestämma vad som har orsakat skadan på ett träd eller ett bestånd.

Du behöver inte fylla i alla val för att kunna utföra en diagnos. Troligtvis får du färre möjliga skadegörare genom att göra val i alla listor.

Vet du vilken skada det troligen rör sig om så gå direkt till Skadebeskrivningar istället.