ospecificerad arbetsort

 • Projektkoordinator 100% Kontakt: Jan Vapper, 018-672290, jan.vapper@slu.se
  Ansökan senast 2017-09-29. Diarienr: 3287/2017.    
  Se vidare annons: På svenska  

inom Uppsala-området

inom Umeå-området

 • Doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi Population ecology and migratory behaviour of Atlantic salmon and sea trout Heltid vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, Umeå. Kontakt: Anders Alanärä, 090-7868215, anders.alanara@slu.se
  Ansökan senast 2017-10-16. Diarienr: SLU ua 3483/2017.    
  Se vidare annons: På svenska   In English
 • Professor i akvatisk ekologi 100% vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, Umeå. Kontakt: Göran Ericsson, 090-786 85 08, goran.ericsson@slu.se
  Ansökan senast 2017-10-02. Diarienr: 2664/2017.    
  Se vidare annons: På svenska   In English

inom Alnarp-området