Id
M-62130B
Namn
Datorsal Olympen B
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Datorsal, Lärosal, fast möblering
Platser
20
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
Projektor