Id
M-62130A
Namn
Datorsal Olympen A
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Datorsal, Lärosal, fast möblering
Platser
34
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
Projektor