Id
M-621210A
Namn
Hyllan A
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Ritsal, Lärosal, fast möblering
Platser
18
Adress
F Meldahls väg 10
Utrustning
-