Id
M-62120C
Namn
Magasinet C
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Lärosal, fast möblering
Platser
11
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
-