Id
M-62120B
Namn
Datorsal Magasinet B
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Datorsal, Lärosal, fast möblering
Platser
9
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
-