Id
M-62120A
Namn
Datorsal Magasinet A
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Datorsal, Lärosal, fast möblering
Platser
11
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
-