Id
M-621208A
Namn
Arken A
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Ritsal, Lärosal, fast möblering
Platser
19
Adress
F Meldahls väg 6
Utrustning
-