Id
M-621207
Namn
Datorsal Akvariet
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Datorsal, Lärosal, fast möblering
Platser
10
Adress
F Meldahls väg 8
Utrustning
Projektor