Id
M-621121A
Namn
Studio A
Hus
Alnarpsgården
Plan
0
Lokaltyp
Ritsal, Lärosal, fast möblering
Platser
13
Adress
F Meldahls väg 10
Utrustning
-