Id
M-620202A
Namn
Loftet undervisning
Hus
Alnarpsgården
Plan
2
Lokaltyp
Lärosal, lös möblering, Festsal
Platser
90
Adress
Sundsvägen 6
Utrustning
Dator, projektor