Id
M-620202
Namn
Loftet
Hus
Alnarpsgården
Plan
2
Lokaltyp
Lärosal, lös möblering, Festsal
Platser
360
Adress
Sundsvägen 6
Utrustning
Whiteboard på stativ