Id
M-620130
Namn
Datorsal Ladan
Hus
Alnarpsgården
Plan
1
Lokaltyp
Datorsal
Platser
22
Adress
Sundsvägen 6
Utrustning
Dator, projektor