Id
M-620102
Namn
Foajén
Hus
Alnarpsgården
Plan
1
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
30
Adress
Sundsvägen 6
Utrustning
-