Id
M-380115
Namn
Mikroskopsal
Hus
Articum/Navet
Plan
0
Lokaltyp
Lärosal, fast möblering, Mikroskopsal
Platser
24
Adress
Sundsvägen 12
Utrustning
Projektor, whiteboard