Id
M-3204
Namn
Grodden
Hus
Agricum
Plan
2
Lokaltyp
Lärosal, lös möblering
Platser
24
Adress
Slottsvägen 2
Utrustning
Projektor, styrsystem väggpanel, externt datoruttag, whiteboard, dokumentkamera