Id
C-250A140
Namn
Nedre entrén
Hus
Ulls hus A-blocket
Plan
1
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
30
Adress
-
Utrustning
Entrén plus "Lyktan" på nedre planet (gäller ej ytan vid trappan)