Id
C-24752619
Namn
Grupprum 08
Hus
VHC hus 5
Plan
2
Lokaltyp
Grupprum
Platser
12
Adress
-
Utrustning
bildskärm, koppling för extern dator, ljud och mikroskop, vikvägg mot grupprum 09