Id
C-24752221
Namn
Datorsal Hugin
Hus
VHC hus 5
Plan
2
Lokaltyp
Datorsal
Platser
12
Adress
-
Utrustning
Platser per dator (2 st), Projektor, dator, Whiteboard (2 st), vikvägg mot Munin, dokumentkamera, trådlöst headset, koppling för extern dator och ljud, hörslinga