Id
C-24752135
Namn
Grupprum 03
Hus
VHC hus 5
Plan
2
Lokaltyp
Grupprum
Platser
10
Adress
-
Utrustning
bildskärm, koppling för extern dator, ljud och mikroskop, whiteboard