Id
C-24742207
Namn
Grupprum 13
Hus
VHC hus 4
Plan
2
Lokaltyp
Grupprum
Platser
12
Adress
-
Utrustning
bildskärm, koppling för extern dator, ljud och mikroskop, whiteboard