Id
C-241A2051A
Namn
Kemilabb 2
Hus
MVM
Plan
2
Lokaltyp
Labbsal
Platser
30
Adress
Lennart Hjelms väg 9
Utrustning
-