Id
C-190297C
Namn
Prima
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
2
Lokaltyp
Lärosal, lös möblering
Platser
24
Adress
Almas allé 12
Utrustning
Projektor, dator, whiteboard, koppling för extern dator, salen har EJ programljud