Id
C-190295A
Namn
Hebbe
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
2
Lokaltyp
Lärosal, lös möblering
Platser
22
Adress
Almas allé 12
Utrustning
Projektor, dator, whiteboard, koppling för extern dator, salen har EJ programljud